Uw ontwikkeling

Op koers houden

Intervisie

Wil je je medewerkers de mogelijkheid bieden om te ontwikkelen op het werk? Zijn er concrete vragen die betrekking hebben op het werk? Dan kan De Maatwerkfabriek  intervisiebijeenkomsten verzorgen.

In groepjes van 4 tot 6 personen wordt er aan casuïstiek gewerkt. Professionals leren van en met elkaar door ervaringen uit te wisselen. De Maatwerkfabriek leidt deze intervisies in goede banen.

Voorafgaand aan de intervisiebijeenkomsten kunnen medewerkers een basistraining volgen, waarin zij aan de slag gaan met verschillende intervisiemethodes, welke probleemsituaties kan je herkennen, wat doet gedrag in welke situatie, etc.

Deze basistraining, gevolgd door 6 intervisiebijeenkomsten, is geaccrediteerd door zowel SKJ als V&VN.

Intervisie kan inspelen op welk thema er dan ook aan de orde is; bijvoorbeeld recente gebeurtenissen op de werkvloer of terugkomen op beroepsvaardigheden die aangeleerd zijn tijdens een training.