Uw ontwikkeling

Op koers houden

Coachen

De Maatwerkfabriek helpt om je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling op koers te brengen en op koers te houden. We werken in een open en veilige sfeer doelgericht samen, om de vraag helder te krijgen en op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden.

Ons uitgangspunt is dat ieder individu en iedere organisatie unieke kwaliteiten bezit. Bewustwording van deze kwaliteiten en op welke manier ze ontwikkeld kunnen worden, is voor zowel de persoon zelf, als de organisatie noodzakelijk om tot volle bloei te kunnen laten komen.

Wij bieden verschillende vormen van coaching, namelijk:

  • Managementcoaching 1 op 1
  • MT – coaching
  • Persoonlijke coaching
  • Teamcoaching

In overleg bekijken we wat de beste vorm is voor uw vraagstuk.